RSMH Sala

(Riksförbundet för Social Och Mental Hälsa)

Om vår Förening

Gemenskap och Trygghet

För oss är det viktigt att våra medlemmar finner gemenskap och får en mer innehållsrik vardag, och att de har en trygg plats att vara på hos oss

Ökad Medvetenhet kring Mental Ohälsa

RSMH arbetar för att psykiatrisk vård skall bli mer tillgänglig, att attityderna kring psykisk ohälsa har stöd i fakta och vi vill minska stigmat kring frågor som rör detta i samhället.

Stöd, friskvård och förståelse

Vi vill erbjuda våra medlemmar olika aktiviteter och gemenskap som därigenom kan stärka den egna återhämtningen. Det kan gälla både fysiska som kulturella aktiviteter som kan ge glädje och ljusglimt i vardagen på olika vis.

På gång hos RSMH Sala: Maj

RSMH Sala
Aktiviteter i Maj


11’e Maj – Lördag: Bingo!

Vi träffas i lokalen kl. 14.00 och spelar bingo tillsammans.


15’e Maj – Promenad och fik!

Vi träffas i lokalen kl. 13.00 Och tar en promenad,
Och avslutar med att gå på ett fik.


16’e Maj – Torsdag: Kvällsöppet!

Vi samlas i lokalen kl. 18.00 och äter en Grekisk Sallad

- Anmälan senast dagen före!


23’e Maj - Torsdag: Utflykt till Solrosens Second-Hand

Vi reser här ifrån föreningen kl. 10
Äter Lunch på Solrosen.

- Anmälan senast dagen före!


27’e Maj – Måndag: Promenad och Fik!

Vi träffas i lokalen kl. 13.00 Och tar en promenad,
Och avslutar med att gå på ett fik.


30’e Maj – Torsdag – Medlemsmöte!

Mötet börjar kl. 13.
- Anmälan senast Den 29’de Maj.